Grafisk ordlista

Adobe Reader
Program som behövs för att kunna läsa PDF-filer (se vidare PDF).
Kan hämtas hem kostnadsfritt från Adobes hemsida: www.adobe.se

Bigning
När man gör en vikmarkering, big, för att underlätta falsning eller vikning av styva eller tjocka papper.

Bildupplösning
Informationstätheten i en digital pixelbaserad bild, mäts i ppi (pixels per inch). Se även högupplöst/lågupplöst bild.

Broschyr
Ett antal vikta blad lagda tillsammans och sammanhäftade.

CMYK
Den grafiska industrins beteckning på färgskalan för tryck. Bokstäverna står för Cyan (blå), Magenta (röd), Yellow (gul) och Key color (svart)

Efterbehandling
Alla de arbetsmoment som utförs med de färdigtryckta pappersarken tills man har en färdig trycksak, till exempel skärning, falsning och bindning.

EPS
Encapsulated Postscript, ett vanligt förekommande filformat för digitala bilder och illustrationer.

Europaskalan/Euroscale
Standard för definition av kulöregenskaper hos tryckfärger i Europa att jämföra med den amerikanska standarden SWOP.

Falsning
När man viker pappersark.

Folder
En trycksak som enbart består av ett falsat ark.

Format
Anger storlek av en yta, till exempel en trycksaks slutformat. Ett vanligt standardformat är A4.

Högupplöst bild
bild med tillräckligt hög upplösning för det valda trycket. Tex. 300 ppi för färgbilder, 1200 ppi för streckbilder.

Illustrator
Illustrationsprogram från Adobe.

JPEG
Joint Photographic Experts Group. Ett vanligt förekommande filformat för digitala bilder.

Laminering
Ett ark beläggs med ett skyddande plastskikt – laminat. Det finns blanka och matta laminat. Läggs på i en speciell lamineringsutrustning.

Limbindning
Teknik för att binda in tjockare trycksaker som tex. böcker.

Layoutprogram
Behövs för att skapa layout och färdiga sidor av text och bild, till exempel Adobe InDesign.

Lågupplöst bild
Bild med låg upplösning, ofta 72 ppi (bilder på internet). En sådan bild kan inte tryckas med ett bra resultat.

Länk
Hänvisning, till exempel från en lågupplöst bild till motsvarande högupplösta bild. Vid utskrift av ett dokument letar programmet med hjälp av länken rätt på den högupplösta bilden och låter den ersätta den lågupplösta. Länken håller reda på den högupplösta bildens namn och placering i datorns filstruktur. Om programmet inte hittar länken vid tryck så blir bilden lågupplöst.

Open Type
Filtyp för typsnitt. Dessa typsnitt kan användas på både Mac och PC.

Ordbehandlingsprogram
Program för att skriva och bearbeta texter, till exempel Microsoft Word.

Paginering – Sidnumrering

PDF
Portable Document Format. Ett filformat från Adobe som skapas med programmet Acrobat Distiller. Ett format som är plattformsoberoende, vilket innebär att den kan användas på PC och Mac.

Personifierat tryck
Innebär att man kan göra varje ark eller delar av en upplaga unik. T.ex. adressera trycksaker. Läs mer

Photoshop
Bildbehandlingsprogram från Adobe.

PMS-färger
Pantone Matching System. Används främst för dekorfärger i tryck.

Postscript
Ett sidbeskrivningsspråk från Adobe, standard för grafiska utskrifter.

Powerpoint
Presentationsprogram från Microsoft. Används för OH-produktion.

Ppi
Pixels per inch, antalet pixlar per tum. Beskriver bilders, skärmars och scannrars upplösning.

RGB
Rött, Grönt, Blått. Additivt kulörsystem som används i exempelvis bildskärmar och scannrar.

Skärmärken
Speciella märken som anger var någonstans tryckarket ska skäras.

Teckensnitt
Utseende på bokstäver, en uppsättning tecken kännetecknad av ett speciellt utseende. Även kallat typsnitt eller font.

TIFF
Tagged Image File Format, ett vanligt filformat för digitala bilder.

Tilltryckning
När man ska trycka upp ytterligare exemplar av samma trycksak utan större ändringar.

TrueType
Filtyp för teckensnitt, är inte baserat på Postscript. Kan ibland orsaka problem vid tryckning.

Utfall
Bilder eller objekt som ska ligga ända ut i sidans kant måste göras med utfall, det vill säga läggas en bit utanför sidans format, cirka 3 mm. Läs mer

Utskjutning
Att placera ut sidor i trycksaken enligt ett speciellt schema till färdiga tryckmontage lika stort som tryckarken. Hur sidorna ska placeras styrs av efterbehandlingen.

Variabeldata
Se personifierat tryck.

Offertförfrågan
Kontakt

Sam Carlson054-10 30 83

E-post: tryckeri@onedigitaltryck.se

Post: Box 1912, 651 19 Karlstad
Adress: Karolinen, Våxnäsgatan 10
Klicka här för karta >>