Variabeldata

Variabeldata, eller personifierat tryck, innebär att man kan göra varje ark eller delar av en upplaga unik och anpassad efter mottagaren. Ett enkelt sätt att göra detta kan vara att adressera trycksaken, men man kan även anpassa trycksakens färg, text och bilder. Detta görs i full tryckhastighet i den digitala tryckpressen.

Att tänka på innan du skickar excelfiler för variabeldatatryckning

  • Varje kolumn måste ha en rubrik i den översta raden av kolumnen.
  • Rensa bort blanka rader.
  • Tänk på att inte ha mera information i excelfilens cell än vad som ryms på avsedd plats i trycksaken.
  • Versaler i trycksaken måste skrivas som versaler i excelfilen. (se exempel)
  • Tänk på inledande versal i alla namn.
  • Alla mellanslag i excelfilen syns som mellanslag i dokumentet. Exempelvis postnummerformatering. (se exempel)
  • Undvik onödiga mellanslag. Det kan resultera i dubbla mellanslag i trycksaken.
  • Bifoga gärna en PDF där det framgår placering, färg, typsnitt och teckenstorlek.

Offertförfrågan
Kontakt

Sam Carlson054-10 30 83

E-post: tryckeri@onedigitaltryck.se

Post: Box 1912, 651 19 Karlstad
Adress: Karolinen, Våxnäsgatan 10
Klicka här för karta >>